VÝSTAVY

    Klubová výstava  Brno - Tuřany  18.03.2023
 
  

   Klubová výstava maltézských psíků Brno- Tuřany 26.3.2022